Synspunkt – Hvorfor lærer vi ikke af forskning?

Forskningsresultaterne hober sig op, og bliver ikke brugt til at forbedre verden! Dette problem tager CBS Copenhagen Business School op.
Magi, kunst og kultur – er det normalt at finde på CBS? Center for Virksomhedsudvikling har taget udfordringen op, og beskæftiger
sig gennem konferencer med helt utraditionelle synsvinkler på samfundet. Her inviteres  til reflektion af hele livet og ikke kun erhvervslivet.
Spændende forskning, som ikke er nået avisforsiderne, præsenteres, og film og til tider kontroversielle foredrag ryster posen.
Temaer som ‘Har velfærdsstaten mistet sin legitimitet, sammenhængskraft og rummelighed’  og ‘Hvor kan vi finde nye kræfter til at genskabe vor nærdemokrati’ er fortællende for, hvilken forskningsmæssig oase, der findes bag de tykke mure. Mange studerende er opmærksomme på det “rummelige liv”, men sidder i et studiesystem, hvor de er blevet “konkurrencesoldater”, som en taler sagde. Eller tankevækkende udsagn som: ‘Skal vi redde naturen, må vi erkende at vi selv er natur’, ‘det bliver nok ikke shitstorm fra gaderne der vender udviklingen – det bliver naturen’, ‘tal om noget reelt i stedet for hip-hip-hurra-kødfri-onsdag’, ‘der er kompleksitet i al ting – men hvor skal man ringe til’, ‘hvis alle landmænd nægtede at betale næste afdrag på realkreditten ville det bryde sammen – og nyt opstå’, ‘der er en modbevægelse – nok er nok – nu mere åndelighed og kunst’ etc.
Vi har som oftest her i AKKS’ nyhedsbreve beskrevet ildsjæle “ude i kulturlivet”, men på CBS og med professor Preben Melander må man sige, at ilden også brænder for en bedre verden inde i forskermiljøet.
Ideen er, med centerets egne ord,  ‘at bringe forskere, kunstnere, samfundskritikere praktikere, meningsdannere og medier sammen i en fælles videndannelses og -formidlingsproces med henblik på at producere nye erkendelser, bred debat og folkelig involvering.’

Der er stadig mennesker, der kan tænke stort. Vi må ønske, at der vil ske en fornyelse set gennem kunstens magiske blik.

Tekst: Steen Finsen
Læs mere: