Danish Music Award Folk til Thy Folkemusik

I 2005 startede ildsjælen, Jakob Oschlag projektet Hørdum Kulturlandsby i en nedlagt skole i Hørdum i Thy med udgangspunkt i et trebenet kultursyn, som i bund og grund er et opgør med tanken om at formidle ”kulturen” ud til det kulturløse udkantsdanmark. I hans kultursyn handler det lige så meget om, at menneskene i eksempelvis en landsby selv skaber kultur og at landsbyen er kultur. Med andre ord, at hver landsby og egn i Danmark er unik.

Hørdum kulturlandsby blev med tiden en paraply over både et teater, et forlag, højskolelignende aktiviteter og så musik. Som tiden gik, kom musikken dog langsomt til at fylde mere og mere. Ikke mindst pga. af mødet mellem Jakob Oschlag og Karl Skaarup, en lokal spillemand, der om nogen manifesterede den særlige Thyske dialekt i folkemusikken. Senere kom også folkemusikeren Kristian Bugge til og stod sammen med Skaarup, for et seminar og en workshop om folkemusik. Det førte, i samarbejde med folkedansen, til de legendariske Thyballer. Og senere igen opgav man så tilknytningen til Hørdum og begyndte via foreningen Thy Folkemusik og et netværk af lokale foreninger at spille folkemusik i hele Thy.

I dag arrangerer Thy Folkemusik således koncerter i hele Thy med folke- og spillemandsmusik fra Danmark, Norden og resten af verden, ligesom man også arrangerer spillemandsballer, workshops og seminarer. Man gør det altid i et samarbejde med de lokale foreninger. Det handler både, meget praktisk, om at udnytte den statslige og kommunale koncertstøtte optimalt, men nok så meget om at få skabt kontakt mellem musikerne og de lokale foreninger. Ideen er, at man derved får foreningerne til at føler ejerskab for folkemusikken og udbredelsen af genren, som de senere år er kommet stærkt igen i Danmark.

Modellen bag Thy folkemusik er enkel, men ikke desto mindre har den i den grad, været med til at sætte Thy på det kulturelle landkort. I begrundelsen for prisen hedder det da også:

ks_til_bal“Thy Folkemusik er et fyrtårn for follkemusikken, som viser vejen og gør en stor forskel i miljøet. De arrangerer et stort antal koncerter året igennem næsten udelukkende med danske folkemusikere og grupper. De er utrolig dygtige til at få musikken ind i lokalområdet fx. ryder de udstillingshallen hos en lokal bilforhandler. På den måde kommer vores musik ud til mange nye mennesker, der ikke kender den i forvejen. Thy Folkemusik indgår som en væsentlig del af Thy regionen som regionalt spillested”.

Du kan læse mere om Thy folkemusik på www.thyfolkemusik.dk og om Danish Music Awards Folk på www.folkdanmark.dk

Tekst af Susan Fazakerley

Foto af folkemusikerne Kristian Bugge og Karl Skaarup