Med sine omkring 2800 medlemmer fordelt på 72 orkestre er DAOS en stor organisation, der dækker hele spektret indenfor betegnelsen ”symfonisk og dermed beslægtet musik”. Det spænder helt fra orkestre, der hovedsageligt beskæftiger sig med den store symfoniske musik til orkestre, der spiller underholdningsmusik.

Udover koncertvirksomhed medvirker grupper fra orkestrene ofte i deres lokalområder med forskellige musikaktiviteter i form af samarbejde med kor, organisationer, institutioner m.fl. og dermed bidrager de på mange planer til det lokale kulturliv rundt omkring i Danmark.

En stor del af DAOS’ virksomhed består i, via DAOS’ Nodeservice, at udlåne nodemateriale til medlemsorkestrene og samvirket har igennem årene opbygget en omfattende nodesamling.  Siden 1995 har DAOS endvidere haft overenskomst med KODA, der friholder medlemsorkestrene fra at betale afgift for opførelse af værker, der ellers er afgiftspligtige.

Udover disse services faciliterer DAOS sine medlemmer igennem rådgivning samt kurser og træf for udvalgte instrumentgrupper, og et par gange om året er der weekend-stævner. Hertil kommer DAOS’ flagskib sommerstævnet i Askov Højskole, der afvikles en gang om året med omkring 250 deltagere i alle aldre og et korps af professionelle og meget engagerede dirigenter og instruktører fra ind- og udland.

I årsberetningen for 2015 konstaterer DAOSs formand, Dina Gelfer-Jørgensen:

”…at DAOS, som en lille organisation drevet af frivillige ikke har ubegrænsede ressourcer til at sætte aktiviteter i gang. Styrelsen har derfor valgt at koncentrere sig om nogle konkrete projekter”

I 2015 gennemførte DAOS to store projekter. Et om udarbejdelsen af graduerede noder, der skal give mere uprøvede musikere, mulighed for at få en orkesteroplevelse ved at spille med i de store symfoniske værker, samt et projekt om mulige koncertsteder i København for den klassiske amatørmusik

Du kan læse meget mere om alle DAOS’ aktiviteter i deres årsberetning fra 2015.

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: DAOS

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: